Categories
Nezaradené

PRAVDA

Legenda hovorí, že sa jedného dňa stretla lož s pravdou.

„Dobrý deň.“ Povedala lož.

„Dobrý deň.“ Odpovedala pravda.

„Nádherný deň.“ Povedala lož.

Pravda sa rozhliadla, aby sa presvedčila, či je to tak. Bolo.

„Nádherný deň.“ Povedala teda pravda.

„Ešte krajšie je to jazero.“ Povedala lož.

Pravda sa znovu rozhliadla, či je to tak a súhlasila.

Lož bežala k vode a povedala:

„Tá voda je ešte úžasnejšia. Plávajme.“

Pravda sa dotkla vody svojimi prstami a voda bola naozaj skvelá. Dôverovala lži.

Obidve sa vyzliekli a kľudne plávali.

Po chvíli vyšla lož z vody, obliekla si šaty pravdy a odišla.

Pravda nebola schopná obliecť si šaty lži, začala kráčať bez oblečenia a všetci sa jej desili, keď ju uvideli.

A tak sa stalo, že dnes ľudia radšej prijmú lož oblečenú za pravdu, ako holú pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

PRAVDA a UPRIMNOSŤ je mimoriadne dôležitá v našich životoch. Ak dokážeme byť uprimní, tak nemusíme sa na nič hrať a čo je dôležité, nepotrebujeme si pred nikým dávať pozor…

A UPRIMNOSŤ je znakom vyzretosti. Dokážem povedať iným ľuďom naozaj len to čo chcem sám alebo čo nechcem… a to zvládne málokto…

www.erzvo.com