Categories
Nezaradené

Človek

Čo nás najviac definuje ako ľudský druh?

Intelekt?

Nie, umelá inteligencia nás prekoná.

Myslenie?

Tiež nie, ak nás prekoná AI v intelekte, ako môžeme tvrdiť, že nebude myslieť, a mnoho cicavcov myslí tiež

Schopnosť tvoriť?

To súvisí s myslením, AI bude tiež tvoriť a mnohé organizmy tvoria už milióny rokov

Schopnosť lietať do Vesmíru?

Mnohé mikrooragnizmy lietajú Vesmírom v kométach…

Tvoriť umenie? Umenie tvorí sama príroda a za chvíľu ho bude vytvárať aj AI

Rodičovstvo?

Mnohé krásne príklady rodičovstva opať v samotnej prírode…

Je to EMPATIA. EMPATIA, ktorej sa nedá naučiť, a ktorá sa získava v detstve na základe výchovy a za ktorú je zodpovedná najmä matka.

Je to LÁSKA. LÁSKA, ktorej sa neda naučiť a ktorej sa nedá brániť a ktorá posúva hranice nášho sveta a ostáva tu po nás aj keď tu už dávno nebudeme…

A konečne naša DUŠA. DUŠA, ktorá je s nami po stáročia a tisícročia a opäť si preberá fyzickú podobu a opäť sa stretáva s Dušami, ktoré už dávno poznala, a prežíva to čo chce prežiť a naberá ďalšie skúsenosti a cestuje naprieč celým Universom…